Project

KÜNYE

İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni:
Adnan Özer

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Arda Kıpçak

Yayın Kurulu:
Adnan Özer
Metin Celal
Serdar Çelik
Rüstem Arslan

Editör:
Burcu Aktaş
Canan Kaya
Esra Arı
İnan Çetin
Luis Miguel Selvelli
Metin Yıldız
Orkun Galolar
Sezgin Çevik
Yusuf Çalık

Grafik Tasarım
Hakan Uslu

Basım Yeri:
Acar Matbacılık

Abonelik Koşulları: 90 TL (yıllık)

Abonelik Reklam Satışı:
iletisim@vapuredebiyat.com
editor@vapuredebiyat.com